STRIJKMOLEN D

Honingbijen


"Het is niet de enige bestuiver, maar vanwege het wereldwijde voorkomen en de grote aantallen is de honingbij een van de belangrijkste bestuivers van bloeiende planten."
De honingbij is een sociaal levend insect en leeft in een kolonie bestaande uit een koningin met darren (mannetjes) en werkbijen (vrouwtjes). Omdat ze veel bestudeerd zijn, weten we veel over hun gedrag.

Bijna alle honingbijenvolken zijn kunstmatige volken die leven in een door een imker onderhouden kast. De bijenteelt of apicultuur is ten behoeve van de bestuiving van planten of de winning van honing.

Lang voordat bijen door mensen werden gehouden, werd honing van in het wild levende bijen geoogst. Al in de oudheid waren er bijenhouders. Tegenwoordig worden de meeste bijen gehouden door hobby-imkers.

Paradoxaal is ook de mens de grootste bedreiger van (honing) bijen. De aantallen van de soort nemen af. Het gebruik van pesticiden, de intensieve grootschalige landbouw, de verstedelijking en de achteruitgang van de biodiversiteit worden samen met de diverse bijenziekten verantwoordelijk gehouden voor de grote bijen (winter) sterfte.

Ook Tom kreeg te maken met bijensterfte. Nadat het een aantal jaar goed was gegaan, was de winter van 2022/2023 funest voor twee van de drie bijenvolken. Bij navraag bleken ook veel andere bijenkolonies in de omgeving het deze winter niet overleefd te hebben.

April 2023

Eén volk had het wel overleefd en van een bevriende imker kreeg Tom nog een volkje.

De derde kast die je hier ziet is een zogenoemde 'zesramer'. Een kast met maar zesbroedramen in plaats van de tien die er normaal in gaan.

Door van het fenomeen 'zwermen' gebruik te maken kreeg Tom er nog een (klein) volk bij.

Een volk bestaat uit een koningin, werkbijen en darren. De functie van de koningin is om eitjes te leggen. Ze legt er zo'n 2000 per dag. De werkbijen verzorgen de koningin en halen het stuifmeel naar binnen. De darren worden ook gevoed door de werkbij. Hun enige taak is het bevruchten van de koningin. Daarna zijn ze overbodig en worden ze uit de kast gezet. Als ze niet goedschiks gaan worden ze doodgestoken.

Een overwinterend volk bestaat uit een koningin en zo'n 10.000 werkbijen. In de zomer zijn enkele honderden darren aanwezig en kan het aantal werkbijen oplopen tot 80.000.

Een koningin kan, in tegenstelling tot de overige bijen wel 4 tot 5 jaar worden. Meestal sterft ze eerder, doordat de imker of de werkbijen ingrijpen, omdat ze niet genoeg eitjes meer legt.